27 de maig 2011

Casa integral o de desenvolupament tecnològic durable

Philippe Burcher

Aquesta casa, integral o de Desenvolupament Tecnològic Durable (DTD), pretén ser un prototip constructiu i un repte professional i personal. Incorpora els conceptes complementaris de bioarquitectura, sostenibilitat i tecnologia. El repte també consisteix en edificar una casa autosuficient.

La Fàbrica del Sol

Toni Solanas
(abans) Edifici de la Fàbrica del sol:
Rehabilitació i remodelació de l’edifici de les antigues oficines de La Fàbrica del gas.
Obra de Josep Domènech i Estapà, del 1907, al barri de la Barceloneta a Barcelona.
La foto és dels anys 50.

25 de maig 2011

Arquitectura popular i construcció bioclimàtica

La Carme Bosch ens presentarà una arquipíndola sobre la rahabilitació d'una casa a Juià en la que reduir limpacte ambiental i el consum energètic és inherent a les solucions constructives de larquitectura vernacle, larquitectura del sentit comú.

23 de maig 2011

Casa de desenvolupament tecnològic durable

En Philippe Bürcher ens presentarà una arquipíndola titulada: " Casa de desenvolupament tecnològic durable " de la que ens n'avança:
"Bioclimatisme + Tecnologia + Sostenibilitat = Desenvolupament Tecnològic Durable (DTD).
El projecte presentat consisteix en un prototip d’arquitectura que incorpora conceptes de bioarquitectura, de reciclat i reciclabilitat de materials de construcció, d’elements constructius tecnològic i de recuperació de les diferents aigües que genera el lloc i els usuaris. Així mateix, totes les instal·lacions estan connectades a un sistema domòtic que permet la gestió completa de les diferents energies. D’aquesta manera, aquest tipus de construcció intenta, des de l’inici i fins al seu manteniment, contribuir a una reducció de CO2, i una potenciació de H2O, mitjançant la aplicació de tècniques constructives utilitzant els materials del lloc, al mateix temps que aplica elements energèticament eficients. "

L'Estratègia Verda Urbana, Santiago de Compostel·la

 
L' Elena Albareda ens presentarà una arquipíndola sobre L'Estrategia Verda Urbana a Santiago de Compostel·la, que és " la proposta d'un nou intstrument per fer front a l'actual limitació del sistema de planejament urbà de donar resposta a la creixent demanda social de sostenibilitat. Reconeix el paper determinant dels Espais Verds Urbans en el metabolisme urbà, com a elements clau en la transformació de la ciutat cap a un nou model re-orgànic, incidint especialment en la capacitat d'esdevenir espais productius (gestors de l'aigua i la matèria orgànica principalment). L'Estratègia Verda Urbana és alhora un instrument de participació social i, per tant, de recuperació de les funcions educatives i polítiques pròpies de l'espai públic urbà."

Sostenibilitat apta per a tots els públics

En David Aubert, l' Ivan Ocanya i l' Elisabet Palma, ens presentaràn una arquipíndola titulada " Sostenibilitat apta per a tots els públics "  en la que ens parlaran de l'estand de la fira Ecosi a Girona:
" Dins el marc teòric d’edificació i sostenibilitat, en aquest projecte d’estand hem fet una reflexió centrada en un dels aspectes més oblidats des del punt de vista energètic: els materials. Quins són els materials que tenen menys energia incorporada en el seu procés de fabricació i com els podem aplicar a la construcció.
Un altre aspecte que hem incorporat és la reflexió sobre el consum d’aigua, amb un exemple de reutilització de les aigües grises (la dels rentamans i dutxes) a través d’un mur vegetal que trobarem a la fira.
Amb aquesta proposta, el que es pretén és fer difusió i donar a conèixer als ciutadans algunes de les diferents tècniques constructives sostenibles que actualment s’estan utilitzant, de manera que es prengui consciència del seu gran potencial, però que majoritàriament han quedat a l’ombra d’una arquitectura més tecnològica."

18 de maig 2011

Habitatge aïllat autosuficient

L' Albert Colomer ens parlarà de  de la filosofia de l’autosuficiència en quant a les instal·lacions i recursos hídrics en una edificació residèncial, amb el que s’aconsegueix reduir al quasi 100% les emissions de CO2. 

17 de maig 2011

Catalunya, país renovable?

El Toni Márquez ens presentarà una arquipíndola sobre les energies renovables des del punt de vista territorial, de la que ens n'anticipa: " És possible que Catalunya esdevingui autosuficient energèticament, i únicament amb renovables? Com pot afectar al territori? Depèn del model que es segueixi des de les institucions, però també i amb més importància de la participació social i ciutadana, tenim el futur energètic del país a les nostres mans. "

Banyar-se en agua viva. Les piscines d'aigua natural

En Carles Pérez presentarà una arquipíndola sobre les piscines d'aigua natural: "Des de fa unes dècades, a la majoria de països centreuropeus s'han desenvolupat les tècniques per a la creació d'espais d'aigua natural destinats al bany. Espais d'aigua viva, natural i saludable que actualment representen en aquests països una alternativa no només en l'àmbit privat sinó en el públic. Algunes referències internacionals així com d'altres adaptades al nostre clima seran mostrades i comentades"

16 de maig 2011

La Fàbrica del sol

En Toni Solanas presentarà una arquipíndola sobre la remodelació de l'edifci de les antigues oficines de La Fàbrica del gas a Barcelona, actualment anomenat "La fàbrica del sol", que acull el centre divulgatiu de la construcció sostenible i les oficines dels membres de l'associació Futur Sostenible.

12 de maig 2011

8 Habitatges de fusta a Vilafant

La Laura Gil presentarà una arquipíndola sobre uns habitatges de protecció oficial per a gent jove construïts amb elements prefabricats de fusta contralaminada, amb 2 volums marcadament horitzontals revestits amb taules de fusta en una urbanització de cases unifamiliars. Serà el proper dimecres 25 de maig en el flascó dedicat a la Sostenibilitat.

06 de maig 2011

Girona, raw materials

En Gabriel Barbeta, participarà en el flascó de sostenibilitat amb una arquipíndola titulada: "Girona Raw materials, la riquesa en lo autòcton".

02 de maig 2011

Hologrames

En la tertúlia de després de les presentacions, havent vist els escanejats de maquetes i les impresions 3d, vam parlar de les noves tecnologies aplicades als mètodes d'expresió de l'arquitectura, i en David Jiménez ens va parlar d'unes pantalles que generaven un holograma. I com que no ens n'acavabem de fer a l'idea, li agraïm que ens hagi enviat aquest enllaç  per a que ho puguem veure.