ARQUIPÍNDOLES

ARQUIPÍNDOLA
Dit d’una explicació concentrada de formulació específica al voltant de l’arquitectura, per alleugerir determinats estats d’ànims afeblits.

Composició:
Una arquipíndola està composada per 20 imatges acompanyades de 20 segons d’explicació; 6,6 minuts amens per exposar reflexions interessants, punts de vista, experiències, anècdotes... sobre un tema determinat.

Indicacions: 
Una arquipíndola està indicada per despertar un interès, per iniciar un aprenentatge, per compartir una experiència, per donar un punt de vista sobre un tema, per oblidar-se de les preocupacions...

Contraindicacions:
Una arquipíndola no està indicada per promocionar-se, per ser una plataforma reivindicativa, per fer crítiques destructives... una arquipíndola no pot produir somnolència.

Dosificació:
Prendre un flascó d'arquipíndoles un cop al mes.