27 de juny 2011

Rehabilitació del carrer Barcelona a "Centro Habana" Cuba.

Xavier Pigrau
Vista general del carrer Barcelona mirant cap el “Capitolio”, una de les imatges més emblemàtiques del “Centro Habana” : el carrer Barcelona es situa exactament perpendicular a la façana posterior de l’edifici esmentat. La imatge reflexa les obres de rehabilitació ja acabades. L’edifici de la dreta a primer terme és el nº 63, a la planta baixa del qual es troba un espai de documentació anomenat “Barcelona-Habana” que ofereix informació sobre temes que afecten a ambdues ciutats. Les dues façanes del tram del carrer Barcelona entre els carrers “Aguila” i “Amistad” en una imatge del 2006 prèvia a l’execució de les obres de rehabilitació. Les vistes estan, a l’igual que la anterior, orientades cap el “Capitolio” i permeten comparar l’estat del conjunt abans i després de les obres.

Estat inicial d’aquesta construcció en una fotografia del 2002.

Estat inicial dels balcons i dels forjats de l’edifici. Aquesta situació de l’interior és semblant a la que presentaven altres edificis: els forjats són en forma de llosa de formigó armat a dues cares i d’un gruix entre 18 i 25cm. La utilització de sorra sense rentar, l’acció de la humitat ambiental i l’aigua de pluja i la inexorable carbonatació del formigó produeix aquestes patologies en les que la oxidació de les armadures pot conduir al col·lapse del sistema.
Fotografies del 2009 orientades cap el “Capitolio”, un cop finalitzades les obres de rehabilitació.

El parc o més aviat un petit jardí ocupa el centre de la illa dels números senars. Inicialment va ésser un simple espai que va aparèixer al enfonsar-se la construcció que l’ocupava. Una primera urbanització es va realitzar l’any 1993 també amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, però el 2009 i dins de les obres de conjunt del carrer ha tornat a ser renovat. La façana que apareix al fons és la dels números parells del carrer. L’altre vista és dels edificis 61 i 63. El primer té un aspecte racionalista i es va construir als volts dels anys 50.
Orientada cap el “Capitolio”, aquesta fotografia reflexa en tota la seva dimensió la rehabilitació d’aquesta banda del carrer.
Vista de detall de la façana del nº 56 un cop finalitzada l’actuació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada